Gif in onze velden

In ons mooie natuurgebied en zelfs langsheen de wandelpaden van Balei, Rot en Morelgem en omstreken wordt regelmatig vergif gelegd dat vermengd wordt met slachtafval of andere etensresten. De jagers doen dit om vossen te doden, maar viseren daarmee ook gewone katten en honden.

Als jouw huisdier na een wandeling plots bewegingsstoornissen en/of braakneigingen vertoont, raadpleeg onmiddellijk een dierenarts.

Het vergif is ook voor mensen bijzonder schadelijk: aanraking van de stoffen (ook gewoon via de huid) kan tot de dood leiden! Zeker kinderen staan hieraan bloot omdat zelfs kleine dosissen voor hen dodelijk zijn. Hou kinderen goed in het oog en verbied hen om de paden te verlaten, planten aan te raken en andere zaken op te rapen.

Bij (vermoeden van) contact met een van deze producten bel je onmiddellijk 112! Geef de exacte locatie op en vermeld dat er mogelijks sprake is van intoxicatie door ‘een organisch fosfaat-ester’. Het antigif vooraleer de symptomen zich duidelijk instellen is ‘atropine’ en dit moet voorhanden zijn.

Burgers die het vergif opmerken, melden dit best onmiddellijk aan de politiediensten via T 053 62 20 35.

Naar top