Groeipakket na 18 jaar

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket legt de aandacht op enkele punten aangaande het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Omdat heel wat leerlingen een nieuwe uitdaging aangaan na het middelbaar, is het belangrijk om op dit moment aandacht te hebben voor de voorwaarden waaraan deze kinderen moeten voldoen.

Vanaf de maand volgend op de achttiende verjaardag moet elk kind, ongeacht zijn situatie, voldoen aan een aantal voorwaarden om zijn recht op Groeipakket te behouden.

De folder in bijlage bevat informatie op maat van studenten en werkzoekende schoolverlaters. Lees deze na om te weten waar je rekening mee moeten houden om een terugbetaling te vermijden.

Alle voorwaarden en een aantal bijzondere situaties kan je eveneens raadplegen op https://www.groeipakket.be/faq/voorwaarden/tot-welke-leeftijd-er-recht-op-een-groeipakket-vroeger-kinderbijslag. Daar vind je steeds de meest recente informatie.

Er is een belangrijke aanpassing in het aantal uren dat jongeren vanaf 18 jaar mogen werken met een studentenovereenkomst. Vanaf 2023 werd de limiet verhoogd van 475 naar 600 uur per jaar. Jongeren kunnen dit zelf opvolgen via https://www.studentatwork.be/.

Naar top