Inspectie en handhaving

Bouwmisdrijven

Schending van de reglementering van de ruimtelijke ordening, bv. inbreuken op de voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg ... is strafbaar. Dan is er sprake van een bouwmisdrijf.

Als je meent dat de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening niet wordt nageleefd, kan je voor vragen terecht bij de gemeentelijke omgevingsambtenaar of een klacht indienen via het meldpunt.

Meer informatie over bouwovertredingen vind je terug op de website van het Departement Omgeving.

Handhaving

Handhaving is de controle op de naleving van wet- en regelgeving en het doen naleven van deze regels.

De gemeenteraad keurde op 28 april 2022 de samenwerkingsovereenkomst omgevingshandhaving met SOLVA goed en stelde op 1 juni 2022 medewerkers van voormelde intercommunale aan als intergemeentelijke toezichthouder en verbalisanten ruimtelijke ordening.

Meer informatie over handhaving vind je terug op de website van het Departement Omgeving.

Downloads

Naar top