Hinder- en sluitingspremie

Zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie. 

Wie genoodzaakt is om zijn zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten ingevolge de hinder kan eventueel ook genieten van de sluitingspremie.

Aanvraagprocedure

Hinderpremie
  • De getroffen handelaars worden vóór de start van de werken verwittigd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen als ze in aanmerking komen voor deze maatregel. Het agentschap kan namelijk de gegevens van de geplande werken raadplegen in de GIPOD databank. Worden deze hinderzones erkend als 'ernstige hinderzones' dan krijg je als getroffen handelaar binnen deze hinderzone een kennisgevingsbrief als 'aan alle andere voorwaarden wordt voldaan'. Je vraagt dan binnen 60 dagen na de datum van de brief zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort het bedrag vervolgens zo snel mogelijk op jouw rekening. Ondernemingen die reeds zijn aangesloten op het systeem van de eBox, ontvangen de brief via de digitale weg.
  • Bij hinder voor de deur en geen verwittiging via brief. Raadpleeg dan de te volgen procedure op vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden/wat-als-je-geen-brief-ontvangen-hebt zie rubriek. Bij een rechtzetting binnen de periode van wegenwerken zal je alsnog een kennisgevingsbrief ontvangen en volg je de gewone procedure.  
Sluitingspremie

De sluitingspremie aanvragen kan op zijn vroegst op de startdatum van de wegenwerken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Informatie

Je kan alles over de hinder- en sluitingspremie nalezen op de website van VLAIO.

Naar top