Hoofdanimator speelplein

Word hoofdanimator 

Algemeen

Een hoofdanimator is als betaalde kracht van de gemeente mee verantwoordelijk voor de speelpleinwerking. 
In samenwerking met de jeugddienst zorgen zij voor de dagelijkse opvolging en waken over de kwaliteit van de speelpleinwerking. De hoofdanimator begeleidt en ondersteunt de animatoren tijdens de voorbereiding, op het speelplein zelf en via een evaluatie achteraf. De hoofdanimator volgt de administratie (inschrijvingen en bijbehorende papierwerk) nauwkeurig op. De hoofdanimator is, naast de animatoren zelf, een belangrijk aanspreekpunt voor ouders. Als hoofdanimator ben je ook automatisch deel van de stuurgroep en denk je ook doorheen het jaar mee over de werking van het speelplein. 

Periode

Volgens het reglement worden hoofdanimatoren aangesteld per periode: 

 • Paasvakantie (2 weken) 
 • Zomervakantie (8 weken) 
 • + steeds de aansluitende verhuis- en voorbereidingsdagen. 
 
Beschrijving taken

Animatorenteam begeleiden en ondersteunen

Waken over het welzijn van de animatoren. 

 • In samenspraak met de jeugddienst opstellen van de verdeling van animatoren per week. 
 • Onthaal en wegwijs maken van nieuwe animatoren (persoonlijk en via startdag). 
 • Animatoren voorzien van onthaalbrochure en individuele takenkaart (ook uithangen). 
 • Contracten laten ondertekenen door de animatoren op hun eerste dag van tewerkstelling. 
 • Animatoren evalueren, adviseren en bijsturen. 
 • Aanspreekpunt zijn voor animatoren (bv. onderlinge conflicten, frustraties of praktische vragen) 
 • Opvolgen van stages. 

Dagelijkse werking opvolgen, waken over de kwaliteit van de speelpleinwerking. 

 • Controle op het materiaal van de speelpleinwerking. 
 • Samen met jeugddienst bestellen en aankopen nieuw materiaal. 
 • Opvragen en controleren van voorbereiding. 
 • Helpen bij verhuis, inrichten en opruim van het materiaal. 
 • Beheer van lokalen en sleutels. 
 • Opvolgen van de activiteiten op het speelplein en de prestatie van de animatoren. 
 • Dagelijks overleg en nabespreking houden. 
 • Indien nodig inschakelen van extra animatoren van op reservelijst (bij ziekte, afwezigheid of andere noodzaak), indien nodig ook zelf de rol van animator invullen. 
 • Kleine boodschappen doen via bestelbons (aan te vragen bij de jeugddienst). 

Contact ouders 

 • Dagelijks contact met ouders onderhouden, informeren rond activiteiten, speelpleinwerking en ander aanbod van de jeugddienst (Beestig Jong). Vooral mondeling, maar ook indien nodig schriftelijk (bv. briefje meegeven ivm activiteiten) 
 • Vragen opvolgen van ouders, ook schriftelijk bijhouden en terugkoppelen naar jeugddienst. 
 • Animatoren bijstaan in hun contact met de ouders, er over waken dat dit correct verloopt. 

Opvolging administratie 

 • Verantwoordelijkheid dragen over het verloop van de dagelijkse inschrijvingen via Recreatex. 
 • Controle van aanwezigheid voor- en naopvang via Recreatex. 
 • Aanwezigheidslijst van de kinderen controleren, ook gebruikt als uitschrijftool voor de ouders. 
 • Dagelijkse controle van aanwezigheid animatoren via bijhorende lijsten. 
 • De persoonlijke inlichtingenfiches van alle kinderen opvolgen + eventuele extra info bijhouden zoals zelfstandig naar huis of opgehaald door derden. 
 • Verzekeringspapieren voor lichamelijke ongevallen: steeds aanwezig op speelplein en altijd mee te nemen op uitstap en steeds laten invullen bij elk doktersbezoek. 
 • Ouders inlichten op gebeurde ongelukken (klein of groot) en eventueel verzekeringspapieren meegeven indien er nog naar de dokter zou gegaan worden. 
 • EHBO-lijst bijhouden en communiceren naar jeugddienst. 
 • Afwezigheden en vervangingen van animatoren bijhouden en doorgeven aan de jeugddienst. 
 • Online aanwezigheid via Facebook dagelijks onderhouden (foto’s en filmpjes posten) 

Als hoofdanimator word je vergoed als verenigingswerker en krijg je een vergoeding afhankelijk van je leeftijd en profiel. 

Naar top