Hoofdanimator speelplein

Algemeen

Een hoofdanimator coördineert en organiseert de speelpleinwerking onder direct toezicht van de jeugddienst. Als hoofdanimator neem je eindverantwoordelijkheid en zorg je samen met de jeugddienst voor de dagelijkse opvolging en waak je over de kwaliteit van de speelpleinwerking. 
De hoofdanimator begeleidt en ondersteunt de animatoren tijdens de voorbereiding, op het speelplein zelf en via evaluatie achteraf. Als hoofdanimator volg je de administratie nauwkeurig op en ben je een belangrijk aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast ben je als hoofdanimator ook automatisch lid van onze stuurgroep en denk je dus ook doorheen het jaar mee over de werking en planning van het speelplein.
Als hoofdanimator wordt je steeds bijgestaan door speelpleinverantwoordelijke Shauni, of Kevin van de jeugddienst. Zij zijn jouw eerste aanspreekpunt en hulplijn en staan altijd klaar om ondersteuning te bieden waar nodig.

Voorwaarden

Om als hoofdanimator te kunnen worden aangesteld, dien je:

 • Minimum 18 jaar te zijn.
 • Minimum 3 jaar ervaring als animator OF een attest hoofdanimator te hebben.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister in te dienen (model 596-2).

Om je kandidaat te stellen als hoofdanimator vul je het animatorfomulier en beschikbaarheidsformulier alvast in én neem je contact op met de jeugddienst via jeugddienst@sint-lievens-houtem.be of 053 60 72 58.

Periode 

Van 1 juli tot en met 23 augustus word je aangesteld per week. Je bent vrij om te kiezen hoeveel weken je de taak van hoofdanimator wil opnemen.

Verloning

Als hoofdanimator word je vergoed als verenigingswerker en krijg je een vergoeding afhankelijk van je profiel en opleidingsgraad.

Beschrijving taken
Animatorenteam begeleiden en ondersteunen, waken over het welzijn van de animatoren. 
 • In samenspraak met de jeugddienst opstellen van de verdeling van animatoren per week. 
 • Onthaal en wegwijs maken van nieuwe animatoren (persoonlijk en via startdag). 
 • Animatoren voorzien van onthaalbrochure en individuele takenkaart (ook uithangen). 
 • Contracten laten ondertekenen door de animatoren op hun eerste dag van tewerkstelling. 
 • Animatoren evalueren, adviseren en bijsturen. 
 • Aanspreekpunt zijn voor animatoren (bv. onderlinge conflicten, frustraties of praktische vragen) 
 • Opvolgen van stages. 
Dagelijkse werking opvolgen, waken over de kwaliteit van de speelpleinwerking. 
 • Controle op het materiaal van de speelpleinwerking.
 • Samen met jeugddienst bestellen en aankopen nieuw materiaal.
 • Opvragen en controleren van voorbereiding. 
 • Helpen bij verhuis, inrichten en opruim van het materiaal. 
 • Beheer van lokalen en sleutels. 
 • Opvolgen van de activiteiten op het speelplein en de prestaties van de animatoren. 
 • Dagelijks overleg en nabespreking houden met de animatoren. 
 • Indien nodig inschakelen van extra animatoren van op reservelijst (bij ziekte, afwezigheid of andere noodzaak), indien nodig ook zelf de rol van animator invullen. 
 • Kleine boodschappen doen in samenspraak met de jeugddienst.
Contact ouders 
 • Ouders informeren en in gesprek gaan indien nodig. Vooral mondeling, maar ook indien nodig schriftelijk (bv. briefje meegeven ivm activiteiten, aanspreken wanneer bv ruzie met ander kind,…).
 • Vragen opvolgen van ouders, ook schriftelijk bijhouden en terugkoppelen naar jeugddienst. 
 • Animatoren bijstaan in hun contact met de ouders, er over waken dat dit correct verloopt. 
Opvolging administratie 
 • Verantwoordelijkheid dragen over het verloop van de dagelijkse inschrijvingen.
 • Controle van aanwezigheden via controlelijst in Google Drive. 
 • Aanwezigheidslijst van de kinderen controleren, ook gebruikt als uitschrijftool voor de ouders. 
 • Dagelijkse controle van aanwezigheid animatoren via bijhorende lijsten. 
 • Verzekeringspapieren voor lichamelijke ongevallen: steeds aanwezig op speelplein en altijd mee te nemen op uitstap en steeds laten invullen bij elk doktersbezoek. 
 • Afwezigheden en vervangingen van animatoren bijhouden en doorgeven aan de jeugddienst. 
Naar top