ILvA containers

Wat met de afvalophaling bij wijziging
van woon- of gezinssituatie?

Sinds 5 april 2021 is de huisvuilophaling in de gemeente overgegaan naar een diftar systeem. Ondertussen is het gebruik al goed ingeburgerd. Als uw woonsituatie of gezinssituatie wijzigt, moeten er echter enkele formaliteiten vervuld worden.

De restafvalcontainer en GFT-container zijn steeds gebonden aan het gebouw. Deze moeten dus steeds aanwezig blijven in het gebouw en mogen niet verwijderd worden.

De containers zijn gekoppeld aan een ILvA-account met bijhorende afvalrekening. ILvA haalt hiervoor de nodige informatie uit het bevolkingsregister. De afvalrekening is steeds gekoppeld aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.

Verhuis

Ik verhuis naar een nieuwe woning, maar mijn adreswijziging is nog niet definitief.

De containers blijven geblokkeerd tot de adreswijziging definitief is in het bevolkingsregister. Dit neemt soms enkele weken in beslag, aangezien de wijkagent moet langskomen. Wenst u toch al vroeger gebruik te maken van de containers? Dan kunt u bij de technische dienst een voorofficiële inschrijving vragen. Vervolgens kunt u de containers gewoon aanbieden. Na de eerste ophaling, ontvangt u een betaaluitnodiging.

Als u nog niet beschikt over een afvalrekening bij ILvA, zult u nog geen toegang hebben tot het recyclagepark. Voor een tijdelijke toegang, neem u best contact op met ILvA via T 053 85 85 45.

Ik verhuis naar een nieuwe woning, maar er zijn nog geen containers aanwezig.

Elk gezin heeft recht op een gratis restafvalcontainer en GFT-container.

De restafvalcontainer is beschikbaar in 3 formaten: 40 liter, 140 liter of 240 liter.
De GFT-container is beschikbaar in 2 formaten: 40 liter of 140 liter.

Contacteer in deze situatie de technische dienst of ILvA via T 053 85 85 45.

Ik verhuis naar een nieuwe woning, maar ik wil een grotere of kleinere container.

Een volumewissel kan éénmalig gratis aangevraagd worden. Nadien kost dit 50 euro. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen: u woont minder dan een jaar op het huidige adres, uw gezinssituatie is in het laatste jaar gewijzigd of u beschikt nog niet langer dan één jaar over uw huidige container.

Neem in deze situatie contact op met ILvA via T 053 85 85 45.

Ik verhuis, maar de containers van mijn oude woning moeten nog leeggemaakt worden.

Wanneer u ingeschreven bent in uw nieuwe woning, worden de containers van de oude woning automatisch geblokkeerd. Ze kunnen dan niet meer leeggemaakt worden. Wilt u dat toch? Dan kunt u bij de gemeente (waar de oude woning is gelegen) aanvragen om de containers nog 6 weken actief te houden.

Ik en mijn partner gaan uit elkaar.

De referentiepersoon (het gezinshoofd) behoudt steeds de afvalrekening en het saldo dat er op staat. Wanneer de referentiepersoon uit de woning vertrekt, dan neemt hij/zij de afvalrekening mee.

De persoon die achterblijft, wordt dan de nieuwe referentiepersoon op dit adres en krijgt dus een nieuwe afvalrekening waar een saldo op gestort moet worden. U hoeft hier niets voor te doen. Van zodra de containers worden aangeboden, verzendt ILvA een betalingsuitnodiging met alle informatie.

Ik verhuis naar een gemeente buiten het werkingsgebied van ILvA.

Het resterende saldo van de afvalrekening wordt na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer.

Tweede verblijf

Als eigenaar van een tweede verblijf, kunt U gebruik maken van gewogen diftar als het tweede verblijf officieel is geregistreerd bij de gemeente en als er geen personen gedomicilieerd zijn in de woning.

Overlijden

Een gezinslid is overleden.

In deze situatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen een overlijden van de referentiepersoon of niet-referentiepersoon. De referentiepersoon is het gezinshoofd en tevens de houder van de afvalrekening. Als de referentiepersoon overlijdt, kunnen de containers nog maximaal 6 weken gebruikt worden.

Wanneer een ander gezinslid de nieuwe referentiepersoon van het gezin wordt, zal die een eigen afvalrekening krijgen, waar een voorschot op gestort moet worden. De containers kunnen direct gebruikt worden en na de eerste inzameling wordt een betalingsuitnodiging gestuurd om het voorschot te betalen.

Als de referentiepersoon alleen woonde, worden de containers geblokkeerd na 6 weken. Wenst u als erfgenaam toch nog gebruik te maken van de containers, bijvoorbeeld om de woning leeg te maken? Neem dan contact op met de technische dienst voor een verlenging van deze termijn.

Nieuwbouw of renovatie

Ik (ver)bouw een woning

Als u (ver)bouwt, bent u nog niet gedomicilieerd in de woning. Wenst u echter toch gebruik te maken van de containers, dan kunt u bij de technische dienst een voorofficiële inschrijving vragen.

Welke gegevens geef ik door?

Bezorg zoveel mogelijk informatie. Volgende gegevens zijn noodzakelijk:

  • -  Naam en voornaam van de referentiepersoon
  • -  Rijksregisternummer van de referentiepersoon
  • -  Nieuw adres en vorig adres
  • -  Telefoonnummer en/of gsmnummer
  • -  Eventueel gewenst formaat container

Vragen?

Contacteer de technische dienst via T 053 60 72 27 of technischedienst@sint-lievens-houtem.be.

ILvA kan u rechtstreeks contacteren via T 053 85 85 45.

Naar top