Ingebruikname openbaar domein

Wat is een vergunning 'inname openbaar domein'?

Wil je werken uitvoeren, verhuizen, een container, bouwkraan of stelling plaatsen en neem je hiervoor een deel van het openbaar domein in? Dan heb je een vergunning inname openbaar domein nodig. Onder openbaar domein valt niet alleen de rijweg, maar ook het fietspad, voetpad en parkeerplaatsen.

De aanvraag moet je minimum 5 werkdagen op voorhand indienen. Voor wegenwerken en nutswerken is dit 10 werkdagen.

Bij het ingebruiknemen van het openbaar domein moet je een belasting betalen. Het bedrag is vastgelegd op:
- van 1 tot en met 7 dagen: vrijstelling met uitzondering van de administratiekost
- meer dan 7 dagen: 1 euro per m² per dag en administratiekost
- administratiekost per aanvraag: 15 euro

Het ontlenen van het noodzakelijke signalisatiemateriaal is inbegrepen. Na betaling van de vergunning, kan je de signalisatie afhalen (en na gebruik ook terugbrengen) in de gemeentelijke loods te Krabbenijkstraat 25 tijdens de kantooruren (8u-12u en 12u30-16u30, op vrijdag tot 14u30). Borden voor parkeerverbod moet u minimum 48u op voorhand zelf plaatsen.

Volgende termijnen moet je hierbij in acht nemen:

  • voor wielerwedstrijden moet de aanvraag 3 maanden op voorhand gebeuren (= wettelijke termijn); ook de wielerbond zal geen goedkeuring meer geven indien de aanvraag te laat wordt ingediend;
  • voor festiviteiten moet de aanvraag 1 maand op voorhand ingediend worden;
  • voor wegenwerken geldt een termijn van 10 werkdagen voor aanvang van de werken;
  • voor andere innames van het openbaar domein (container, verhuis, ...) geldt een termijn van 5 werkdagen op voorhand voor indienen van de aanvraag.

Bij het ingebruiknemen van openbaar domein moet je een belasting betalen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Vul je aanvraag voor inname openbaar domein online in via Eagle inname openbaar domein.

Alles wordt digitaal aangevraagd en verwerkt. Ook de betaaluitnodiging ontvang je digitaal in jouw mailbox. Na ontvangst van de betaling, ontvang je het vergunningsdocument.

Gewestweg?

Voor een inname openbaar domein, langer dan 24u, op een gewestweg moet je ook een vergunning bekomen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit vraag je ook digitaal aan, via deze link.

Evenement, foodtruck, doortochten, ...

Voor het aanvragen van een evenement / foodtruck / ... volg je deze link.

Hinder in kaart

Een overzicht van alle innames vind je hier.

Naar top