Jaarrekening 2019

OCMW

De jaarrekening 2019 van het OCMW werd goedgekeurd in de OCMW-raad van 28 mei 2020.

De OCMW-raad stelde de jaarrekening van het OCMW van 2019 vast in zitting van 28 mei 2020. De gemeenteraad keurde de jaarrekening van het OCMW van 2019 goed in zitting van 28 mei 2020. De besluiten en de jaarrekening werden gepubliceerd op 7 juni 2020.

Gemeente

In zitting van 28 mei 2020 stelde de gemeenteraad de jaarrekening 2019 vast van de gemeente. Het besluit en de jaarrekening werden gepubliceerd op 7 juni 2020.

Naar top