Jaarrekening 2021

De OCMW-raad stelde in zitting van 31 mei 2022 het deel OCMW vast, waarna de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2022 het deel OCMW heeft goedgekeurd en de volledige jaarrekening gemeente en OCMW heeft vastgesteld.

De besluiten en de jaarrekening werden gepubliceerd op 9 juni 2022.

Naar top