Jeugdverenigingen

De gemeente ondersteunt erkende verenigingen op verschillende vlakken: 

Werkingssubsidies  

Erkende jeugdverenigingen kunnen subsidies krijgen voor hun reguliere werking. Deze middelen worden verdeeld op basis van een subsidiereglement. Verenigingen die subsidies willen ontvangen voor het voorbije werkjaar kunnen dit via het daartoe bestemde formulier dat jaarlijks wordt toegezonden. 

Bekijk hier het subsidiereglement
 

Vorming 

ledere jongere van 16 t.e.m. 25 jaar kan een financiële tussenkomst aanvragen voor hel volgen van een erkende vormingscursus op voorwaarde dat hij/zij: 

  • gedomicilieerd is in Sint-Lievens-Houtem; 
  • of als animator/jeugdwerker actief is bij een Houtemse jeugdvereniging; 
  • of als animator aangesteld is/wordt bij de gemeentelijke speelpleinwerking. 

Bekijk hier het subsidiereglement 

Huurlast 

Enkel verenigingen die niet in een gemeentelijk lokaal gehuisvest zijn, kunnen een subsidie voor huurlast ontvangen. Dit betreft een subsidie voor het vergoeden van huurgeld en/of kosten m.b.t. EGW-verbruik. 

Daarvoor geldt een maximumbedrag van 800 euro per jaar per vereniging. 

De vereniging moet alle kosten m.b.t. huurlast voorleggen. 

Infrastructuur en materialen 

Erkende verenigingen kunnen aan een gunsttarief (gebruiker van categorie A) gebruik maken van de gemeentelijke sociaal-culturele infrastructuur. Meer informatie over de verhuur van infrastructuur vind je hier. 
 

Communicatie 

Maandelijks krijgt elke inwoner van Sint-Lievens-Houtem een Infokrant in de bus. Ook verenigingen en organisatoren kunnen hun activiteit in dit magazine laten opnemen. 

Naar top