Junior animator

Algemeen

Als junior animator zorg je voor een gevarieerd aanbod: knutselen, ravotten, groepsuitdagingen, een quiz of iets lekker sportief, zowel activiteiten op het speelplein als daarbuiten. Je enthousiasmeert kinderen en jongeren om deel te nemen aan de activiteiten, maar ze worden hiertoe nooit verplicht. Je begeleidt de groep met oog op veiligheid en vooral spelplezier. Zo draag je mee de verantwoordelijkheid voor een fijn verloop van ons vakantieaanbod. 

Voorwaarden

Om als junior animator te kunnen worden aangesteld, dien je:

  • Minimum 15 jaar te zijn en dit jaar nog 16 worden.
  • Geen ervaring of cursus vereist, wél hogere verloning indien attest animator.

Om je kandidaat te stellen vul je het animatorfomulier en beschikbaarheidsformulier in.

Periode

Van 1 juli tot en met 23 augustus word je aangesteld per week. Je bent vrij om te kiezen hoeveel weken je de taak van junior animator wil opnemen.

Verloning

Als junior animator mét attest als animator in het jeugdwerk verdien je een vrijwilligersvergoeding van 41,48 euro per dag. Zonder attest ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 36,6 euro per dag.

Beschrijving taken
Spelbegeleider

Als animator ben je verantwoordelijk voor je eigen activiteiten zoals deze in de planning zijn opgenomen. Je staat in voor alle benodigdheden, geeft vooraf aan wat je zelf voorziet en wat moet worden aangekocht. Geef een voorkeur aan buitenactiviteiten bij mooi weer en voorzie een alternatieve planning bij slecht weer.

Wees enthousiast over je eigen aanbod en in je spel uitleg. Speel zo veel mogelijk mee met je activiteiten. Hou de tijd in het oog, zorg dat je activiteiten niet te lang duren en zéker niet te kort.

Tip: voorzie altijd wat extra spelletjes voor het geval je vroeger klaar bent.

Toezichter

Wanneer je als animator toezicht houdt op het vrij spel, waak je erover dat ieder kind een fijne tijd beleeft. Je volledige aandacht ligt bij hen en niet bij je mede-animatoren of je telefoon.

Als animator draag je tijdens de uren van de speelpleinwerking verantwoordelijkheid over alle kinderen. Zorg dus voor een veilige speelomgeving en hou nauwlettend toezicht, ook wanneer een kind tijdens de uren door de poort van het speelplein gaat, is dit onze verantwoordelijkheid.

Als animator begeleid je kinderen ook goed bij het eten en de algemene zorg.

Vriend

Als animator stel je je ook soms op als vriend. Je helpt jouw mede-animatoren, luistert naar de hoofd- en zorganimator wanneer die jou nodig hebben en draagt zorg voor iedereen rondom jou. Het is vakantie voor iedereen en dus verdient ieder kind, tiener een volwassen iemand waar ze zich goed bij voelen. Wees die vriend wanneer iemand het nodig heeft.

Helpende hand

Om van de speelpleinwerking een veilige en leuke omgeving te maken, moeten we soms ook enkele praktische taken volbrengen zoals opruimen, vegen, frigo’s vullen,... Hiervoor maken we een takenplanning op, iedere animator is dan verantwoordelijk voor hun taak.

Naar top