Kansspelinrichting

Voor het aanbieden van kansspelen in  een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) heb je een vergunning C nodig.

Deze vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Om een vergunning C te bekomen is een advies (niet bindend) van de burgemeester nodig. Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet  in kansspelinrichtingen klasse III.

De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen moet je dit aanvraagformulier invullen (het origineel exemplaar, geen kopie). Je stuurt dit formulier ondertekend op naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, samen met:

  • Een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft;
  • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen;
  • Een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit  blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) – attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be;
  • Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager en buitenlander is).

Geldigheid

Een vergunning is vijf jaar geldig.

Naar top