Kerkenbeleidsplan

Door het dalende kerkbezoek, reorganisatie van pastorale activiteiten, komen steeds meer kerken grotendeels leeg te staan. Dit stelt ons voor de uitdaging wat met de kerken moet gebeuren. Deze keuzes worden afgewogen via opmaak van een kerkenbeleidsplan.
In een kerkenbeleidsplan kan men kiezen uit vier verschillende bestemmingen voor de parochiekerk:

  • Parochiekerk (behoud voor eredienst – bestaande situatie);
  • Medegebruik (met andere christelijke gemeenschappen) (niet van toepassing voor onze gemeente);
  • Nevenbestemming (erediensten en passende, niet-kerkelijke functies onder één dak);
  • Herbestemming (onttrokken aan de eredienst, nieuwe niet-religieuze functie).

Sint-Lievens-Houtem heeft voor de vijf kerken in de gemeente een concreet plan vastgelegd op korte termijn (5 jaar) en langere termijn (15 jaar):

  • Sint-Michaël, Sint Lievens Houtem: blijft onze parochiekerk;
  • Sint-Onkomena, Bavegem: parochiekerk en onderzoek nevenbestemming – op termijn herbestemming;
  • Sint-Fledericus, Vlierzele: parochiekerk en onderzoek nevenbestemming – op termijn herbestemming;
  • Heilige Kruisverheffing Letterhoutem: onderzoek herbestemming op korte termijn;Sint-Stefanus, Zonnegem: onderzoek herbestemming op korte termijn.

Het kerkenbeleidsplan kwam via een gezamenlijk overlegtraject gemeente en kerkfabrieken tot stand.

Lees het kerkenbeleidsplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2017.

Lees het besluit gemeenteraad van 29 juni 2017.

Lees het artikel infokrant september 2017 over het kerkenbeleidsplan

Naar top