Kringwinkel

De Kringwinkel van Sint-Lievens-Houtem bevindt zich te Marktplein 62. Je kan hen bereiken via 0468 33 28 35 of info@dekringwinkelstroom.be.

Je kan er snuisteren tussen meubelen, huisraad, fietsen, muziek, speelgoed en kledij. Herbruikbare spullen die je niet meer nodig hebt, kan je binnenbrengen via de achterkant van het pand (Hofkouter 45).
Openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17.30 uur, maandag en zondag gesloten.

Meer informatie via deze link.

Wat doet een kringwinkel?

Een belangrijk deel van het grof vuil (jaarlijks goed voor ongeveer 55 kg per inwoner) kan nog gewoon gebruikt worden door anderen. Zo leiden voorwerpen een tweede, soms een derde leven en komen in een kringloop van hergebruik terecht. Om die kringloop draaiende te houden is een coördinatiepunt nodig nl. een kringloopcentrum. Kringloopcentra, zoals De Kringwinkel Teleshop, vervullen in Vlaanderen een zeer belangrijke en aanvullende rol in het afvalbeleid van gemeenten en intercommunales. Ook op het vlak van sociale tewerkstelling vervullen zij een belangrijke rol. Het is één van hun doelstellingen om zoveel mogelijk kortgeschoolde langdurig werklozen tewerk te stellen.

Online shoppen

7/7 winkelen vanuit uw zetel op de veilingsite www.uwkringding.be - elke week nieuwe curiosa en vintage voorwerpen te koop.

Mogelijkheden

Heb je nog spullen (bv. meubelen, huisraad, elektrische toestellen, fietsen, kledij) die te goed zijn om weg te gooien en weet je er geen blijf mee, bel dan eenvoudig naar De Kringwinkel. Wat je wel en wat je niet mag meegeven, hoor je meteen. Je kan er terecht van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Alle goederen die herbruikbaar zijn, neemt de ophaalploeg GRATIS mee. Zelf goederen brengen kan natuurlijk ook.
Voor meer info klik je hier.

Indien na telefonische afspraak of na bezoek ter plaatse blijkt dat de aangeboden goederen niet kunnen worden meegenomen, dan kan je er mee terecht op het recylagepark of je kan ze meegeven met de driemaandelijkse gemeentelijke grof vuilophaling, na telefonische oproep.

Inboedelservice

Dat je herbruikbare spullen gratis kan laten ophalen, dat is al langer geweten. Daarnaast zorgt De Kringwinkel echter ook voor de volledige ontruiming van een woning, van kelder tot zolder. Zij demonteren, verpakken en ontruimen de volledige inboedel en waar nodig wordt gezorgd voor parkeerborden en een ladderlift. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, klaar voor verkoop, verhuur of renovatie. Deze dienstverlening is natuurlijk niet gratis. Meer informatie via deze link.

Hoe gaat het in zijn werk? Een verantwoordelijke komt een inventaris opmaken en geeft een prijsvoorstel voor het leeghalen van de woning. Daarna wordt een planning afgesproken. Voor de kostprijs wordt rekening gehouden met de verkoopwaarde van de herbruikbare goederen, de afvalfractie, de werkuren en eventueel het huren van een lift. Belangrijk is wel dat het gaat over een inboedel, dus niet uitsluitend over afval of niet-bruikbare goederen.

Wie beroep doet op deze dienstverlening ondersteunt meteen ook een duurzaam project! De Kringwinkel zorgt voor tewerkstelling en opleiding van mensen met verminderde kansen. Er wordt ook gezorgd voor hulpverlening door goederen aan lage prijzen te verkopen en mensen die het financieel moeilijk hebben kortingen te geven. Bovendien verkleint de afvalberg omdat herbruikbare goederen een tweede leven krijgen.

Wie graag vrijblijvend een voorstel wil, of meer info, kan elke werkdag bellen naar 053 78 61 73 of mailen naar info@dekringwinkelstroom.be.

Naar top