Leefloon

Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan het OCMW dit aanvullen tot het bedrag van het leefloon.

Voorwaarden

Nationaliteit:
 • Belg
 • Staatloos
 • Erkende vluchteling
 • Als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven
 • Burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie of familielid van een Belg, met verblijfsrecht van meer dan drie maanden.
  Let op! Sommige EU-burgers en hun familieleden (incl. de familieleden van Belgen) zijn de eerste drie maanden van hun effectief verblijf uitgesloten van leefloon. Dit geldt niet voor EU-burgers met de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige of hun familieleden.
Leeftijd
 • Minstens 18 jaar
 • Jonger dan 18 jaar én ontvoogd door het huwelijk, zwanger of kinderen ten laste
Werkelijke verblijfplaats

Je verblijft gewoonlijk en bestendig in België, op legale wijze.

Inkomen

Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager ligt dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

Voor de berekening van jouw inkomen, komen in principe alle bestaansmiddelen in aanmerking van welke aard of oorsprong ook, zoals het beroepsinkomen, sociale uitkeringen, inkomen uit roerende en onroerende goederen, onderhoudsgeld voor jezelf, voordelen in natura ... Er zijn ook een aantal vrijgestelde inkomsten, bv. onderhoudsgeld voor je kinderen ...

Bereidheid tot werken

Deze voorwaarde geldt tenzij jouw gezondheid en specifieke situatie het niet zouden toelaten om te werken.

Het OCMW kan je eventueel een betrekking voorstellen in het kader van art. 60 § 7, waardoor je jouw sociale rechten (o.a. werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en werkervaring opdoet.

Je rechten laten gelden op uitkeringen die je kan genieten op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als je werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, bv. via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkomingen aan personen met een handicap of recht hebt op een onderhoudsgeld of andere, dan pas heb je recht op een leefloon.

Wanneer je jonger bent dan 25 jaar

Ben je jonger dan 25 jaar? Dan moet je een overeenkomst ondertekenen met het OCMW. Hierin zullen een aantal afspraken worden opgenomen tussen jou en het OCMW, bv. over werk zoeken, het volgen van een opleiding en/of studies ...
Ben je 25 jaar of ouder? Dan moet je ook een overeenkomst met het OCMW ondertekenen, als je in de laatste drie maanden geen leefloon hebt gekregen.

Voor deze personen heeft het OCMW geen verplichting om te voorzien in een tewerkstelling.

Wanneer de aanvrager voldoet aan de algemene voorwaarden voorzien in de wet, wordt zijn recht op maatschappelijke integratie gerealiseerd wanneer het OCMW hem een leefloon toekent.

Bedragen

De bedragen van het leefloon zijn vastgelegd in de wet. De huidige bedragen, vanaf 1 januari 2023 zijn:

 • 809,42 euro per maand voor een samenwonende;
 • 1.214,13 euro per maand voor een alleenstaande;
 • 1.640,83 euro per maand voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

Downloads

Naar top