Legalisatie van documenten - beëdigde vertaling

De legalisatie is de procedure waarbij een ambtenaar de echtheid van een handtekening op een document bevestigt. Als het om een openbare akte gaat, worden ook de hoedanigheid van de ondertekenaar en de identiteit van het officieel zegel of de stempel op het document bevestigd.

De legalisatie is een louter administratieve formaliteit die geen enkele authenticiteit aan de inhoud van een document verleent. Door deze dienst wordt aan Belgische of vreemde documenten wel de nodige bewijskracht verleend voor gebruik ervan in het buitenland of in België.

Naargelang het land van herkomst of bestemming moeten documenten al dan niet worden gelegaliseerd. Voor sommige landen volstaat een apostille. U kunt nagaan welke regeling in uw geval van toepassing is bij de bevoegde dienst C3.5 van de FOD Buitenlandse Zaken (zie nuttige adressen en links).

Opgelet

  • Enkel originele documenten of eensluidend verklaarde afschriften daarvan, afgeleverd door dezelfde overheid, kunnen worden gelegaliseerd.
  • De geldigheidsduur van sommige openbare akten is beperkt (bv. 3 of 6 maanden, 1 jaar of langer na de afgifte).
  • Valse, vervalste of gescande documenten, waarvan de legalisatie wordt geweigerd, kunnen in beslag worden genomen. In geval van gegronde twijfel over de echtheid wordt een onderzoek ingesteld.

Contact

Dienst Legalisaties en Parlementaire vragen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
​T 02 542 65 32
legal@just.fgov.be

Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag van 9u t.e.m. 12u (zonder afspraak)

Voor inlichtingen over beëdigde vertalers

FOD Justitie 
Dienst Nationaal Register voor Beëdigde Vertalers en Tolken
Waterloolaan 80
1000 Brussel
NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
02 552 28 40

Waar vind ik een in België erkend beëdigd vertaler?

Binnen de FOD Justitie werd het Nationaal register voor beëdigd vertalers-tolken opgericht waar alle beëdigde vertalers en tolken zich verplicht in moeten laten opnemen om hun titel nog te kunnen voeren. U kunt dit register raadplegen via Just-on-web.

Naar top