Lokaal opvanginitiatief

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen. Maar niet iedereen zal als vluchteling worden erkend. Eerst moet de asielzoeker een asielprocedure doorlopen.

De ons door de het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) toegewezen asielzoekers, worden door het OCMW gehuisvest op het grondgebied van de gemeente in een lokaal opvanginitiatief.

Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van het onderzoek van hun asielaanvraag.
Deze asielzoekers krijgen geen leefloon. Er wordt hen hoofdzakelijk materiële hulp geboden (huisvesting, kleding), aangevuld met een beperkt leefgeld.

De maatschappelijk werker werkt aan de begeleiding en integratie van de asielzoekers. Er wordt vooral aandacht besteed aan de integratie in de gemeente, psychosociale begeleiding, inschrijving voor Nederlandse taallessen, begeleiding bij de asielprocedure, zinvolle dagbesteding ...

Naar top