Lokaal Overleg Kinderopvang

De gemeente wenst verder in te zetten op participatie. Niet alleen omdat dit decretaal verplicht is voor kinderopvang,  maar ook om de betrokkenheid en inspraak van de lokale actoren en co-creatie te bevorderen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang en moet samengesteld zijn uit minstens een vertegenwoordiging van de lokale actoren, de gebruikers en het lokaal bestuur.

Om het draagvlak binnen het LOK te vergroten en in het kader van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten gaven we zoveel mogelijk betrokkenen een plaats in het LOK.

Samenstelling

Het overleg heeft een aantal stemgerechtigde leden:

  • een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang (BKO Ferm, jeugdconsulent, sportpromotor, organisatoren baby’s en peuters, directies of afgevaardigde basisscholen, een vertegenwoordiger van de cultuurdienst;
  • een vertegenwoordiging van de gebruikers (al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang zoals bv. een lid van het oudercomité van de 4 basisscholen en de gezinsbond).

Het lokaal overleg kinderopvang heeft ook leden met een raadgevende stem:

  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur bestaande uit: de schepen bevoegd voor kinderopvang en/of de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, het afdelingshoofd burger en welzijn en een lid van elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Naar top