Lokale adviescommissie

Als je schulden hebt bij de energiemaatschappij, kan de distributienetbeheerder overgaan tot stopzetting van de levering van elektriciteit, aardgas en/of water. Hiervoor moet hij wel de toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente waarin de afnemer woont.

De LAC bestaat uit een OCMW-raadslid van het OCMW, een maatschappelijk werker en een vertegenwoordiger van de distributienetbeheerder. Zij bespreken de situatie van afnemers waarvan de distributienetbeheerder heeft gevraagd om de elektriciteits- en/of aardgastoevoer of de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère volledig stop te zetten. De afnemer mag zichzelf komen verdedigen. Het OCMW verdedigt in deze commissie de belangen van de klant. Samen met de klant wordt naar een gepaste oplossing gezocht.

Enkel als de LAC haar akkoord geeft, kan de distributienetbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas.

Naar top