Machtigingen geluid

Bij bepaalde evenementen kan het college van burgemeester en schepenen een machtiging verlenen tot afwijking van de geluidsnormen. Deze machtigingen worden hier bekendgemaakt.

Naar top