Mantelzorgtoelage

Met de mantelzorgtoelage willen we de mantelzorg stimuleren, zodat de zorgbehoevende zolang mogelijk thuis kan blijven, in zijn familiale of vertrouwde omgeving.

De inzet van de mantelzorgers is een belangrijk instrument in de strijd tegen vereenzaming.

Om aanspraak te kunnen maken op de mantelzorgpremie moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je moet hiervan de nodige bewijzen kunnen voorleggen.

Reglement mantelzorgtoelage (pdf) vastgesteld door de OCMW-raad van 25 januari 2022.

Naar top