Meerdoeners

Sint-Lievens-Houtem heeft in de afgelopen jaren al verschillende initiatieven genomen om onze gemeente klimaatvriendelijker en -robuuster te maken. Zo maakten we in 2018 al een klimaatactieplan op waarin we de belangrijkste uitdagingen formuleerden die ons op vlak van klimaat te doen staan.

Hierdoor hebben we al volop ingezet op o.a. het verledden van de openbare verlichting, het renoveren van gemeentelijke gebouwen, het promoten van deelauto’s en fietsmobiliteit,…

Tijdens participatieavonden in 2018 en 2019 (de klimaat- en mobiliteitstafels) haalden burgers reeds problemen aan, deelden hun mening en maakten voorstellen. Op basis van die waardevolle input werden doelstellingen en acties rond klimaat gesteld die in 2020 opgenomen werden in het meerjarenplan van onze gemeente.

Om ook in de toekomst burgers inspraak te geven, werd in augustus 2020 het burgerplatform opgericht met onder andere een zelfsturende Kerngroep Klimaat (#9520klimaat). Deze kerngroep heeft niet stilgezeten en heeft al een aantal klimaatacties gerealiseerd (poll ihkv fietsbib, opruimactie samen met Mooimakers, poll rond trage wegen, ...

Onder begeleiding van Solva wordt er verder gewerkt aan het participatietraject 'Meerdoeners'.

Tijdens dit begeleidingstraject van ongeveer 10 maanden kunnen de “Meerdoeners” binnen een bepaald afsprakenkader 1 tot 3 acties opzetten en uitvoeren uit het klimaatplan.
De gemeente voorziet hiervoor in totaal 7.500 euro. De burgers worden tijdens het traject door een participatiebureau geïnformeerd, opgeleid en gecoacht.

De bedoeling is om na het participatietraject te komen tot 'zelfsturende teams': de klimaatambassadeurs. Samen met de gemeente wordt bekeken of een blijvend burgerbudget mogelijk is waarmee in de nabije toekomst nog andere acties kunnen worden uitgevoerd: door en samen mét burgers. Meerdoeners werken mee aan concrete acties uit het klimaatplan van Sint-Lievens-Houtem.

De Meerdoeners is een project van SOLVA in samenwerking met de gemeenten Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.

Naar top