Mishandeling - verwaarlozing

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is? Dan kan je dat melden aan de overheid. Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met verkoop van dieren kan je melden.

Weet je niet wie de eigenaar of de verantwoordelijke is van de dieren? Of is de situatie heel dringend?
Dan neem je het best contact op met de politie via het noodnummer 112.

Je kan problemen in verband met dierenwelzijn melden aan de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren.

Je moet de volgende gegevens zeker invullen:
• waar de dieren zich bevinden
• wie de verantwoordelijke of eigenaar van de dieren is
• over welke diersoort het gaat
• wat u hebt vastgesteld
• enkele persoonlijke gegevens. Anonieme meldingen zijn niet mogelijk. De melding wordt wel met de nodige discretie behandeld.

Je kan ook foto's uploaden. De dienst Dierenwelzijn zal jouw melding behandelen.

Vissterfte? Melden!

Merk je dode vissen of vissen in nood op?
Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke dienst leefmilieu of de politie.

Met de verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen herstelt ook de visstand zich geleidelijk. Maar vissen hebben het niet altijd even makkelijk. Een vissterfte kan ontstaan door zuurstoftekort of door hevige regen- en onweersbuien, waardoor riooloverstorten plaatsvinden. Maar een vissterfte kan ook wijzen op een illegale lozing of een ziekte. Een snelle melding is cruciaal om op tijd te kunnen ingrijpen.

Download hier de fiche die je helpt om de ernst van een vissterfte in te schatten.

De waterkwaliteit in onze beken wordt gemonitord door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Meer informatie vind je hier.

Paarden op de weide

De raad voor dierenwelzijn heeft een informatiefolder ontwikkeld over het houden van paarden op de weide. Je vindt er o.a. informatie over het houden van paarden op de weide, de richtlijnen en de benodigdheden.

Merk je verwaarloosde paarden op? Dien een klacht in via deze link of bel naar T 09 276 20 60, Inspectie Dierenwelzijn, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Naar top