Modder op de weg

De zaai- en planttijd in het voorjaar en de oogsttijd in het najaar, betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden.

Het af- en aanrijden met landbouwvoertuigen van de velden laat heel wat moddersporen op de weg achter. Landbouwers of transporteurs moeten dan hun verantwoordelijkheid opnemen tegenover de andere weggebruikers en er alles aan doen om de weg proper te houden. Er kunnen namelijk levensgevaarlijke verkeerssituaties ontstaan wanneer bij regen een besmeurd wegdek plotseling spiegelglad wordt. Deze toestand is niet altijd door de andere weggebruikers te voorzien.

Belangrijk voor de landbouwer, loonwerker of transporteur

  • wanneer het wegdek besmeurd wordt, moet het vuil verwijderd worden. Soms is het nodig om de weg schoon te spuiten.
  • indien er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken. Gaat het om een drukke weg of een ernstige vervuiling van het wegdek, verwittig dan in ieder geval de politie. Zij zullen het gevaar signaleren en eventueel het verkeer omleiden. Let wel, dit ontslaat je niet van je plicht tot reinigen van het wegdek en van je aansprakelijkheid in een eventueel ongeval.
  • vergeet ook niet een veiligheidsvest met reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek.

Belangrijk voor weggebruikers

  • breng begrip op voor de landbouwers die hun akkers moeten bewerken en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt. Hoffelijkheid op de weg kan wonderen doen.
  • hou tijdens deze tijd van het jaar rekening met eventueel besmeurde wegen. Pas uw snelheid aan.
  • hou rekening met het feit dat landbouwers zich op de weg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Rij de werkzaamheden slechts stapvoets voorbij.
  • sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas je rijstijl aan.
Naar top