Maaien bermen juni

Gepubliceerd op dinsdag 4 jun 2024 om 13:00
Volgende week start aannemer Cauwel met het maaien van de wegbermen in onze gemeente volgens het bermbesluit.

Dit houdt in dat op plaatsen waar het technisch mogelijk is, het bermmaaisel zal opgezogen en afgevoerd worden naar een verwerker.

De aannemer zal achtereenvolgens de wegbermen van de gemeentewegen, deze van de ruilverkavelingswegen en als laatste de erosiestroken maaien.

Bij wegen met grachten en taluds zal er in twee bewegingen gewerkt worden: dag 1 de berm en de binnenkant van de gracht, de volgende dag(en): de buitenkant van de gracht en/of het talud van de weg.

De werkzaamheden zullen ongeveer 6 tot 8 weken duren. Na 15 september volgt een tweede maaibeurt.

Naar top