Noodplanning

De gemeente heeft een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) waarin heel wat situaties beschreven staan en hoe er efficiënt mee om te gaan.

De gemeente maakt elk jaar ook een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) op voor de organisatie van Houtem Jaarmarkt. Door de jarenlange praktijk waarin alle hulpdiensten en disciplines samen de organisatie voorbereiden en coördineren, heeft onze gemeente ervaring opgebouwd om preventief met risico's om te gaan en om na te denken hoe effectieve noodsituaties aan te pakken wanneer ze zich voordoen.

Bij een noodsituatie is het belangrijk om alle burgers zo snel mogelijk te bereiken. Daarom roepen we iedereen op om zich te registreren op Be Alert, een platform waarbij je via telefoon, sms of e-mail verwittigd wordt wanneer een noodsituatie zich voordoet op nationaal, Vlaams of lokaal niveau.

Naar top