Organogram gemeente en OCMW

Er is een eengemaakt organogram voor gemeente en OCMW, laatst goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad in zitting van 27 augustus 2020.

Tegen de beslissingen van het bestuur kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top