Personeelsreglementeringen

Rechtspositieregeling

De gemeenteraad en OCMW-raad van 25 januari 2022 keurden de rechtspositieregeling goed.

Tegen de beslissingen van het bestuur kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top