Plaatselijke natuurverenigingen

9520 Klimaat

De werkgroep klimaat, en met uitbreiding het burgerplatform en alle Houtemnaars, zorgen ervoor dat duurzame voorstellen voor onze gemeente worden opgepikt en dat het meerjarenplan wordt gerealiseerd.

Facebookpagina: https://www.facebook.com/9520KLIMAAT

Natuurpunt

www.natuurpunthoutem.be

Facebookpagina: https://www.facebook.com/NatuurpuntHoutem

Biemansgilde

https://www.biemansgilde.be/

Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/biemansgilde

Naar top