Plannenregister, vergunningenregister en notarisbrief

Wat?

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning. De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst omgeving en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (woning zelf, tuinhuisjes ...) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied ...) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting, en zoveel meer.

Ook immokantoren of de eigenaars zelf kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Aanvragen door notarissen en immokantoren

Vanaf 26 juni 2023 start Sint-Lievens-Houtem met het Vastgoedinformatieplatform.

Voor u als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf 26 juni 2023 enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier (e-loket) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Wat wijzigt er?

De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.

  • De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. U zal de factuur ontvangen op het door u ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.
  • Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 150 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
  • ​Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen.
    Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
  • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatie@sint-lievens-houtem.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vindt u hier.

Aanvragen door particulieren en andere instanties

Vanaf 2024 zullen particulieren en andere instanties ook het Vastgoedinformatieplatform gebruiken. Tot dan vraag je een notarisattest aan via vastgoedinformatie@sint-lievens-houtem.be.

Kostprijs

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 150,00 euro.

Naar top