Plannenregister, vergunningenregister en notarisbrief

Wat?

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning. De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst omgeving en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (woning zelf, tuinhuisjes ...) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied ...) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting, en zoveel meer.

Ook immokantoren of de eigenaars zelf kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Hoe?

Raadpleeg eerst de handleiding van het e-loket.

De aanvraag kan digitaal via onderstaande linken:

De digitale aanvraag heeft talloze voordelen:

  • Je kan 24 op 24 uur een aanvraag indienen en registreren.
  • Jouw aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente.
  • Je kan de status van je aanvraag opvolgen.
  • Je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen.
  • Een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor.

Kostprijs

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 50 euro per perceel en per uittreksel, dus 50 euro voor een uittreksel uit vergunningenregister, 50 euro voor een uittreksel uit het plannenregister en 50 euro voor een mini-notarisattest.

Naar top