Plannenregister, vergunningenregister en notarisbrief

Wat?

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning. De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij de dienst omgeving en deze bij de akte voegen.

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (woning zelf, tuinhuisjes ...) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied ...) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting, en zoveel meer.

Ook immokantoren of de eigenaars zelf kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche, het 'notarisattest', omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister, het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Aanvragen door notarissen en immokantoren

Vanaf 26 juni 2023 start Sint-Lievens-Houtem met het Vastgoedinformatieplatform.

Voor u als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf 26 juni 2023 enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier (e-loket) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Wat wijzigt er?

  • De inning van de retributie gebeurt rechtstreeks via het Vlaamse webportaal. Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 150 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Sinds 1 januari 2024 wordt er een bijkomende platformretributie van 36,5 euro per perceel geheven. Meer info vind je hier.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen.
    Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
  • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatie@sint-lievens-houtem.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vindt u hier.

Aanvragen door particulieren en andere instanties

Vanaf 7 februari 2024 gebruiken particulieren en andere instanties ook het Vastgoedinformatieplatform.

Kostprijs

Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 150 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Sinds 1 januari 2024 wordt er een bijkomende platformretributie van 36,5 euro per perceel geheven. Meer info vind je hier.

Naar top