Politieraad

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente en de zone.

Hieronder vind je de agenda van de komende politieraad:

Hieronder vind je de beknopte omschrijving van de besluiten van de zittingen van de politieraad van de politiezone van het laatste jaar.

Naar top