Politieraad

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente en de zone.

Hieronder vind je de beknopte omschrijving van de besluiten van de zittingen van de politieraad van de politiezone van het laatste jaar.

Naar top