Politiereglement afval

De gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2021 het politiereglement goed inzake inzameling en beheer huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Downloads

Naar top