Ratten

De bestrijding van muskus- en bruine ratten in onze gemeente gebeurt door de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw). Regelmatig zal de groene dienstwagen met het logo van de vzw te zien zijn langs onze wegen en waterlopen. De bestuurders van deze wagen zijn professionele bestrijders die het hele jaar door de bestrijding uitvoeren. Zij controleren en speuren de waterlopen (niet de riolering en de bebouwde kernen) af op aanwezigheid van muskusratten en bruine ratten en bestrijden die bij aanwezigheid zodanig dat zoveel mogelijk schade kan voorkomen worden.

Als je de aanwezigheid van muskusratten vaststelt of je krijgt de bruine rattenpopulatie met lokazen niet onder controle, kan je dit steeds melden aan de dienst leefmilieu of via het meldpunt.

Hieronder vind je tips hoe je ratten kan voorkomen of bestrijden en ook een infofolder over rattenbestrijding.

Naar top