Recht op terugkeer

U hebt als niet-Belg een lang verblijf (>90 dagen) bekomen. U wilt voor een bepaalde periode naar een ander land.  Mogelijks moet u hiervoor een aantal documenten in orde brengen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie

Procedure

U bent ingeschreven in de gemeenteregisters en u verlaat België voor een periode minder dan 3 maanden:

  • u moet geen verdere actie ondernemen.

U bent ingeschreven in de gemeenteregisters en u verlaat België voor een periode meer dan 3 maanden en minder dan 12 maanden:

  • het is aangeraden om dit aan te geven bij uw gemeentebestuur. 

U bent ingeschreven in de gemeenteregisters en u verlaat België voor een periode meer dan 12 maanden

  • het is aangeraden om dit aan te geven bij uw gemeentebestuur zodanig u de nodige uitleg kunt bekomen rond de terugkeer en recht op verblijf na terugkeer.

Meebrengen

  • geldige elektronische vreemdelingenkaart
  • geldig paspoort 
Naar top