Reglementen Houtem Jaarmarkt

De gemeenteraad keurde in zitting van 30 augustus 2023 volgende reglementen goed (gepubliceerd op 7 september 2023):

Om de organisatie van de Houtem Jaarmarkt in goede banen te leiden, is er een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, Rode Kruis en het Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem, om alle veiligheidsaspecten onder controle te houden. Bijkomend is er ook een partnerschap tussen gemeente, FAVV en dierenartsen om het dierenwelzijn te (doen) respecteren.De samenwerking tussen deze partijen resulteert elk jaar in diverse reglementen.

De gemeenteraad verleende in zitting van 30 augustus 2023 een gunstig advies met betrekking tot de camerabewaking in de marktzone (pdf).

retributie stro en hooinetten (GR 30 oktober 2014 - gepubliceerd: 3 november 2014)

Thema's

Naar top