Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Maak hier uw afspraak

U bent een erkend vluchteling of staatloos

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij de dienst burgerzaken, vreemdelingen doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto(externe link) meebrengen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.

U kan uw reisdocument in gewone of dringende procedure aanvragen.

U bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Normalerwijze beschikt u over een paspoort van uw eigen overheden (ambassade, consulaat) of kan u bij hen een paspoort vragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij uw gemeente. Maar daarvoor moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

1. Ga aan de hand van  deze vragenlijst (PDF, 300.48 KB)(This hyperlink opens a new window) na of u voldoet aan de voorwaarden en welk(e) document(en) u moet indienen om een reisdocument voor vreemdelingen te kunnen aanvragen.

2. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be(link stuurt een e-mail) (met het onderwerp: "Aanvraag van een reisdocument voor vreemdelingen) of een brief (FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel) met vermelding van de volgende gegevens:

  • Uw naam en voornamen
  • Uw geboorteplaats
  • Uw nationaliteit
  • Een kopie van uw verblijfskaart
  • Eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.  De vragenlijst niet opsturen, die is enkel om je te helpen.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

Verlies geen tijd met onvolledige of niet ontvankelijke aanvragen. Als u niet behoort tot een van de in de vragenlijst vermelde categorieën, kan u geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen.

3. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt maximaal 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten en een normconforme foto in te dienen.

Bedrag

Paspoort meerderjarig - gewone procedure 66 €

Paspoort minderjarig - gewone procedure 41 €

Paspoort meerderjarig - dringende procedure 235 €

Paspoort minderjarige - dringende procedure 210 €

Naar top