Renteloze lening infrastructuurwerken verenigingen

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 juni 2023 het reglement goedgekeurd voor het toekennen van een renteloze lening aan erkende verenigingen en onderwijsinstellingen in de gemeente. Dit reglement gaat in op 1 juli 2023.

Op 31 januari 2024 keurde de gemeenteraad een aanpassing goed van het reglement

Lees het gecoördineerde reglement hier na.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om het verenigingsleven en het basisonderwijs te ondersteunen, ook bij kwalitatieve infrastructuurwerken die de verenigingen en scholen doen.

De vereniging of onderwijsinstellingen moet over een eigen infrastructuur beschikken op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem. De aanvrager moet aantonen dat de lening noodzakelijk is voor infrastructuurwerken. De lening kan toegestaan worden voor een maximaal bedrag van 50% van de werken met een minimum van 75.000 euro en een maximum van 250.000 euro. Er kunnen in het contract ook gebruiksrechten aan de gemeente vastgelegd worden voor de infrastructuur van de vereniging.

De aanpassing van het reglement voorziet in de mogelijkheid om ook een renteloze lening te krijgen voor renovatiewerken in het kader van duurzaamheid en veiligheid voor een maximaal bedrag van 90% van de werken met een min. van 25.000 euro en een max. van 75.000 euro.

Naar top