Retributie afvalophaling en recyclagepark

In zitting van 30 maart 2022 keurde de gemeenteraad de aanpassing goed van het retributiereglement van ILvA. Het gemeenteraadsbesluit en het retributiereglement werden gepubliceerd op 5 april 2022.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Naar top