Retributie huren De Zonnevlier en 't Kerksken

In zitting van 23 september 2009 stelde de gemeenteraad het reglement voor verhuur van gemeentelijke lokalen vast. Onder de voorwaarden bepaald in onderstaand reglement, kunnen verenigingen lokalen van 'De Zonnevlier' en ''t Kerksken'  huren.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top