Retributie huur mobiel podium

De gemeenteraad stelde in zitting van 30 april 2015 het retributiereglement vast voor het huren van het mobiel podium. Het retributiereglement werd gepubliceerd op 11 mei 2015.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Downloads

Naar top