Retributie parkeren blauwe zone

Er is een gemeentelijke retributie gevestigd voor het kortparkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Dit reglement voorziet in de tarifering voor het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

De gemeenteraad heeft in zitting van 31 mei 2018 het retributiereglement vastgesteld. Het reglement werd gepubliceerd op 1 juni 2018.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top