Retributiereglement kiezerslijsten

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 maart 2024 het retributiereglement voor de kiezerslijsten, vastgesteld. Het gemeenteraadsbesluit en het retributiereglement werden gepubliceerd op 8 april 2024.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top