Rooilijnplannen

Wat is een rooilijn?

Algemeen kan de rooilijn omschreven worden als de grens tussen het openbaar domein en de aangelande eigendommen, hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst.

De rooilijn heeft dus tot doel de openbare weg op een bepaalde breedte te brengen of te handhaven en te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken worden opgericht.

De rooilijn is niet te verwarren met de bouwlijn! Daarvoor dien je contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw.

De rooilijn wordt visueel weergegeven op een rooilijnplan, in bijzondere plannen van aanleg (BPA's), Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) of verkavelingsplannen.

De rooilijn kan gerealiseerd worden, zo nodig, via onteigening, maar het besluit dat de rooilijn vaststelt, kan ook bepalen dat de rooilijn maar zal worden uitgevoerd naarmate aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning of voor een verkavelingsvergunning worden ingediend.

Wat als mijn woning getroffen wordt door een rooilijn?

Indien jouw woning getroffen wordt door een rooilijn, dewelke vastgelegd is in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), dan kan er niet gebouwd of verbouwd worden.
Indien jouw woning getroffen wordt door een rooilijn, dewelke vastgesteld is in een ander rooilijnplan dan BPA of RUP, zal voor het bouwen of verbouwen van jouw woning advies gevraagd worden aan de bevoegde wegbeheerder. Dit advies is bindend.

Rooilijnplan

Voor de meeste straten in onze gemeente werd een rooilijnplan opgemaakt. Deze plannen kan je raadplegen op de technische dienst.

Naar top