Sluikstoken

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van afvalstoffen, waaronder ook snoeihout en plantenresten!

Heel wat Vlamingen verbranden nog steeds zelf hun afval, bijvoorbeeld in een ton of op een hoopje in de tuin. Nochtans is dit streng verboden. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Bovendien zadel je jouw buren op met ernstige geur- en rookhinder en mogelijks zelfs ernstige gezondheidsschade!

Er zijn enkele heel specifieke uitzonderingen, zoals het maken van een kampvuur, folkloristische evenementen, sfeerverwarmer, barbecuetoestel, fytosanitaire maatregel,... Voor deze specifieke uitzonderingen (m.u.v. BBQ en sfeerverwarmers) moet de stookplaats zich op ten minste honderd meter afstand van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd bevinden - artikel 89,8° Veldwetboek.
In alle bossen en binnen een afstand van 25 meter tot de bossen is het verboden vuur te maken in de open lucht - artikel 99, Bosdecreet.

Als je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt, kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.

Meer info:
Veelgestelde vragen over buiten stoken

Naar top