Snelheidszones

3 snelheidszones

In 2017 besliste de gemeente over de invoering van drie toegelaten snelheden op haar grondgebied. Voortaan wordt Sint-Lievens-Houtem ingedeeld in zones waar je maximaal 30 of 50 km per uur mag rijden en bij uitzondering 70 km per uur. Deze beslissing moet de verkeersveiligheid, de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de verkeersleefbaarheid ten goede komen.

30 km/u (rood deel van de kaart): delen van het centrum van de gemeente en de verschillende schoolomgevingen, aangeduid met de zoneborden 30 km/u.
50 km/u (groen deel van de kaart): grootste gedeelte van de gemeente, aangeduid met zoneborden of agglomeratieborden (= bebouwde kom borden).
70 km/u (blauw deel van de kaart): buiten deze zones is er maximaal 70 km/uur toegelaten.

Het paarse gedeelte duidt de bebouwde kom aan.

In een zone blijft de snelheid altijd gelijk. Elke zone wordt aangeduid met een opvallend verkeersbord: een groot wit rechthoekig bord met de vermelding ‘zone’ en de geldige snelheidsbeperking. De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Ze moeten, in tegenstelling tot gewone snelheidsborden, niet herhaald worden aan elk kruispunt.

Raadpleeg de kaart van de snelheidszones hier.

Verkeersmaatregel Marktplein en aanpalende straten - college van 14 december 2017

Aanvullend politiereglement met betrekking tot de invoering van het gemeentelijk zonaal snelheidsplan - college van 12 oktober 2017

Naar top