Sociaal internettarief

Het sociaal internetaanbod bestaat sinds vrijdag 1 maart 2024. Het is een gunstig maximumtarief voor een internetverbinding op een vaste locatie. Die internetverbinding moet voldoen aan een aantal technische minimumvereisten.

Het is eveneens een maatregel om meer personen of gezinnen in een kwetsbare situatie (met een leefloon of een andere vorm van financiƫle tegemoetkoming) toegang tot het internet te geven.

Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Opgelet, het ontvangen van een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (RVT) of van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een mutualiteit, geeft geen recht op het sociaal internetaanbod.

De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar je kan controleren of je in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

Info: www.sociaalinternetaanbod.be, T 0800 120 33

Naar top