Sociaal tarief

Is je sociaal tarief al automatisch toegekend?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of gezinnen. Het tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het helpt mensen om hun energiefactuur te kunnen blijven betalen. Het sociaal tarief is geen vast tarief, maar wel een voordeliger tarief tegenover de gewone tarieven. Voor sommigen wordt het automatisch toegekend, maar anderen moeten dit zelf aanvragen. Krijg je het nog niet? Dan loont het zeker moeite om navraag te doen.

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet iemand in je gezin een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen, zoals een leefloon of een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast. Daarover worden de energieleveranciers (en eventueel noodleveranciers) om de drie maanden geïnformeerd.

Door de energiecrisis is het sociaal energietarief nu uitgebreid. Zo hebben heel wat gezinnen met een lager inkomen er (tijdelijk) recht op. Het gaat dan specifiek om mensen die een zogenoemde verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen hebben van het ziekenfonds. Deze maatregel is verlengd tot 31 maart 2023 voor personen die in 2023 (nog steeds) recht hebben op deze tegemoetkoming. Die verhoogde tegemoetkoming krijg je niet altijd automatisch. In sommige gevallen wordt dit pas toegekend nadat je dit zelf aanvraagt bij je ziekenfonds, dus neem zeker contact op. Heb je daar recht op? Dan heb je ook recht op het sociaal tarief voor energie. Het is ook mogelijk om online te controleren of het sociaal tarief voor jou automatisch wordt toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode en dit via www.sociaaltarief.economie.fgov.be.

Heb je aan vraag? Neem contact op met:
- FOD economie, T 0800 120 33, soc.ener@economie.fgov.be. Meer info kan je hier vinden.
- OCMW Sint-Lievens-Houtem, T 053 73 74 16, onthaal@ocmwsintlievenshoutem.be

Naar top