Speelstraten

Wil je dat kinderen uit je straat zorgeloos kunnen spelen tijdens de schoolvakanties? Organiseer dan een speelstraat! Zet een springkasteel, teken een gocart parcours, bouw een kamp of speel ouderwetse spelletjes met je vriendjes … gewoon op straat.

Wat is een speelstraat?

Een ‘speelstraat’ is een (deel van een) straat die tijdelijk afgesloten wordt voor alle doorgaand verkeer. Enkel de bewoners, de eigenaars van een garage in de straat en de hulpdiensten mogen nog stapvoets met de wagen de straat in rijden.

Volgens de Wegcode (artikel 2.36) moet aan de toegangen van een ‘speelstraat’, tijdelijk en tijdens bepaalde uren, een hek worden geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’.

Voor het inrichten van een ‘speelstraat’ moet een verantwoordelijke worden aangesteld die de nadarafsluitingen of hekken zal plaatsen en weghalen op de daartoe voorziene uren.

Voorwaarden

De straat moet aan enkele minimale voorwaarden voldoen:

  • De straat is een gemeenteweg en heeft een overheersend woonkarakter waar een maximumsnelheid van 50 km per uur geldt;
  • Er is geen openbaar vervoer in de straat;
  • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven;
  • Minstens 2/3 van de inwoners van (het deel van) de straat waar de speelstraat zal plaatsvinden, zijn akkoord.

Wanneer kan je een ‘speelstraat’ aanvragen?

  • Tijdens de paasvakantie;
  • Tijdens de zomervakantie, van 1 juli t.e.m. 31 augustus: gedurende maximaal veertien aaneensluitende dagen of gedurende maximaal vijf opeenvolgende weekends of gedurende één vaste dag per week;
  • Op dagen wanneer er in een straat of wijk, die voldoet aan de voorwaarden, occasionele activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op kinderen. Die activiteiten moeten een sociocultureel karakter hebben. Denk aan buurtfeesten, kermisactiviteiten, opendeurdagen van jeugd-, sport- of cultuurverenigingen …

Speelstraten kunnen op deze dagen maximaal zes uur afgesloten worden. Dat kan zowel in de voor- als in de namiddag zijn.

Tot wanneer kan je de aanvraag indienen?

  • Paasvakantie: ten laatste 10 werkdagen op voorhand;
  • Zomervakantie: ten laatste op woensdag 19 juni 2024;
  • Bij speelstraten gekoppeld aan occasionele activiteiten: ten laatste zes weken op voorhand.

Hoe dien ik de aanvraag in?

Download het aanvraagformulier hieronder en stuur het ingevulde document per e-mail naar technischedienst@sint-lievens-houtem.be.

Downloads

Naar top