Stamboomonderzoek

De aanvraag moet volgende elementen bevatten :

de identificatiegegevens van de aanvrager: voor natuurlijke personen : naam, voornamen en rijkregisternummer, de vermelding van de akten waarop de aanvraag betrekking heeft, een omstandige motivering en beschrijving van de genealogische doeleinden, de verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking. Bepaalde akten zijn ook consulteerbaar bij het Rijksarchief, neem daar ook een kijkje https://search.arch.be/nl/ 

Naar top