Strafregister

Iedere persoon die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden).  Alle aanvragen (modellen) , kunnen via het E-loket aangevraagd worden waardoor u het  uittreksel rechtstreeks in uw mailbox ontvangt.  Of u kunt een afspraak maken bij de dienst burgerzaken.

Let op : u moet zich steeds persoonlijk aanmelden, derden kunnen geen uittreksels strafregister aanvragen, ook niet met volmacht.

Model 595 Sv: voor de uitoefening van een activiteit die niet onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. VB. tewerkstelling, deelname examen, bezoek gevangenis...
Het uittreksel uit het strafregister model 595 wordt onmiddellijk klaargemaakt en is beperkt geldig.

Model 596-1 Sv:voor de activiteit met toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden. VB. jachtverlof, sollicitatie in de bewakingssector, werken als taxichauffeur...
Voor het uittreksel uit het strafregister model 596-1 moet u deze aanvraag eerst laten invullen door de bevoegde instantie of overheid die u dit vraagt.

Model 596-2 Sv: voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. VB. werken in het onderwijs, opvoeder, kinderopvang...
Voor het uittreksel uit het strafregister model 596-2 moet u deze aanvraag eerst laten invullen door de bevoegde instantie of overheid die u dit vraagt, vervolgens wordt er advies gevraagd aan de politiediensten. Dit uittreksel kunt u eenvoudig aanvragen via het E-loket. Wenst U toch langs te komen, dan dient U een afspraak te maken. 

Het uittreksel moet u persoonlijk afhalen of kan door derden afgehaald worden mits fotokopie van de identiteitskaart en een handgeschreven volmacht door de aanvrager.
Kan u het uittreksel niet persoonlijk afhalen, dan kan een andere persoon dit afhalen met een volmachtformulier.

Thema's

Naar top